Companion http://www.Companion.nl Het laatste nieuws van Companion.nl Companion.nl <![CDATA[Deelname test Verzuimsystemen 2010]]> Companion.nl De resultaten zijn gepresenteerd, we staan niet op het podium, maar kunnen ons zeker meten met de gevestigde orde. We kunnen wel zeggen dat we de hoogste score hebben voor de demo-omgeving (uiteindelijk toont het systeem hier wat het kan/doet) en we hebben zeer lovende kritieken.

Het meest trots zijn de opmerking van Brenda Damkat: “Companion stak wat ons betreft met kop en schouders boven het deelnemersveld uit. Zij hebben de wet- en regelgeving nagenoeg volledig geïmplementeerd, inclusief – volledig geautomatiseerd – ingevulde wettelijke formulieren. Ook zagen we een uitgewerkt WIA-protocol inclusief financiële componenten.” in het artikel ‘Test Verzuimsystemen 2010: Fotofinish’.

De artikelen zijn op te vragen via de volgende koppelingen:
   • Test Verzuimsystemen 2010: fotofinish   >>> Lees verder
   • Verzuimsystemen onder de motorkap      >>> Lees verder
   • Schema beoordeling verzuimsystemen    >>> Lees verder

Natuurlijk zijn we het niet eens met een aantal punten. Het belangrijkste punt waar we op willen reageren is “Een leidinggevende moet bij Companion een extra handeling verrichten om het protocol te wijzigen”. Indien blijkt dat een ingevoerde melding toch een vangnetmelding is, dan kan inderdaad niet direct een ander protocol gekozen worden. Het wijzigen van het protocol is alleen mogelijk indien de melding wordt aangepast.

Dit hebben wij bewust gedaan omdat het niet juiste registreren van het soort verzuim gevolg heeft voor de loondoorbetaling, claimen bij de verzekeraar, verzuimcijfers e.d.. Wij gaan er vanuit dat degene die de verzuimmutatie (in de volksmond ‘de ziekmelding’) invoert niet altijd kennis heeft van een uitkeringssituatie, een SFB/AGH-indicatie of bijvoorbeeld een reeds verstuurde melding aan het UWV.

Daarom hebben wij veel controles en signaleringen ingebouwd opdat altijd de juiste signalering vanuit het systeem zal plaatsvinden. Daarnaast kan het zijn dat een gebruiker wel geautoriseerd is om de begeleiding uit te voeren, maar niet geautoriseerd is om verzuimmeldingen in te voeren of aan te passen. Wil een leidinggevende de dagelijkse begeleiding anders gaan uitvoeren, dan kan dit zeer eenvoudig, per direct, worden aangepast.

Tot slot nog een passage uit het audit rapport dat wij individueel van het testteam hebben ontvangen: “Qua inhoud kan Companion zich zeker meten met de gerenommeerde systemen in de markt. Daarom is het voor werkgevers met onvoldoende interne inhoudelijke kennis een zeer goede optie.

]]>
Tue, 02 Nov 2010 17:18:43 GMT
<![CDATA[De test verzuimsystemen 2010 van BG Magazine is uitgevoerd]]> Companion.nl De resultaten zijn gepresenteerd, we staan niet op het podium, maar kunnen ons zeker meten met de gevestigde orde. We kunnen wel zeggen dat we de hoogste score hebben voor de demo-omgeving (uiteindelijk toont het systeem hier wat het kan/doet) en we hebben zeer lovende kritieken.


Het meest trots zijn de opmerking van Brenda Damkat: “Companion stak wat ons betreft met kop en schouders boven het deelnemersveld uit. Zij hebben de wet- en regelgeving nagenoeg volledig geïmplementeerd, inclusief – volledig geautomatiseerd – ingevulde wettelijke formulieren. Ook zagen we een uitgewerkt WIA-protocol inclusief financiële componenten.” in het artikel ‘Test Verzuimsystemen 2010: Fotofinish’.

De artikelen zijn op te vragen via de volgende koppelingen:
   • Test Verzuimsystemen 2010: fotofinish >>> Lees verder
   • Verzuimsystemen onder de motorkap   >>> Lees verder
   • Schema beoordeling verzuimsystemen  >>> Lees verder

Natuurlijk zijn we het niet eens met een aantal punten. Het belangrijkste punt waar we op willen reageren is “Een leidinggevende moet bij Companion een extra handeling verrichten om het protocol te wijzigen”. Indien blijkt dat een ingevoerde melding toch een vangnetmelding is, dan kan inderdaad niet direct een ander protocol gekozen worden. Het wijzigen van het protocol is alleen mogelijk indien de melding wordt aangepast.

 

Dit hebben wij bewust gedaan omdat het niet juiste registreren van het soort verzuim gevolg heeft voor de loondoorbetaling, claimen bij de verzekeraar, verzuimcijfers e.d.. Wij gaan er vanuit dat degene die de verzuimmutatie (in de volksmond ‘de ziekmelding’) invoert niet altijd kennis heeft van een uitkeringssituatie, een SFB/AGH-indicatie of bijvoorbeeld een reeds verstuurde melding aan het UWV.

 

Daarom hebben wij veel controles en signaleringen ingebouwd opdat altijd de juiste signalering vanuit het systeem zal plaatsvinden. Daarnaast kan het zijn dat een gebruiker wel geautoriseerd is om de begeleiding uit te voeren, maar niet geautoriseerd is om verzuimmeldingen in te voeren of aan te passen. Wil een leidinggevende de dagelijkse begeleiding anders gaan uitvoeren, dan kan dit zeer eenvoudig, per direct, worden aangepast.


Tot slot nog een passage uit het audit rapport dat wij individueel van het testteam hebben ontvangen: Qua inhoud kan Companion zich zeker meten met de gerenommeerde system in de markt. Daarom is het voor werkgevers met onvoldoende interne inhoudelijke kennis een zeer goede optie.

]]>
Tue, 02 Nov 2010 16:59:29 GMT
<![CDATA[De test verzuimsystemen 2010 van BG Magazine is uitgevoerd]]> Companion.nl d

]]>
Tue, 02 Nov 2010 16:57:46 GMT
<![CDATA[Test Verzuimsystemen 2010]]> Companion.nl Companion heeft dit jaar voor het eerst meegedaan aan de landelijke test van verzuimsystemen.


De uitslag zal worden gepubliceerd in de volgende uitgave van BG Magazine (22 oktober). Ook wij als leverancier van het verzuim managementsysteem Companion krijgen dan pas de officiële uitslag van de vergelijking met andere leveranciers.


Companion heeft inmiddels het individuele audit rapport van de beoordeling van haar systeem ontvangen. In dit rapport staan zeer lovende kritieken en natuurlijk ook een aantal aandachtpunten ter verbetering.

Na de publicatie van de vergelijkende test zullen wij hier onze reactie vermelden.

Wij zijn net als u zeer benieuwd naar de uitslag, waar komen we als nieuwkomer uit?

Eén ding weten we zeker, als nieuwkomer op de markt hebben we zeker indruk gemaakt op het testteam, zowel wat betreft domeinkennis, systeemachitectuur en inrichting van het systeem voor de demo!

 

Het testteam heeft de test zorgvuldig en op prettige wijze uitgevoerd, wij willen het team langs deze weg daarvoor bedanken.


Het ontwikkelteam van Companion.

 

 

 

]]>
Thu, 14 Oct 2010 12:51:03 GMT
<![CDATA[Registratie Beschikkingen UWV]]> Companion.nl Dé oplossing om ook grip te krijgen op de medewerkers in de WGA.

 

Met simpele handelingen is veel te besparen.

 

Nieuwsgierig naar de oplossing voor de beschikkingenregistratie?

 

Beschikking Wilt u meer weten, neem dan contact met ons op!

]]>
Tue, 27 Jul 2010 16:40:20 GMT
<![CDATA[Claim ziekteverzuimkosten]]> Companion.nl Met één druk op de knop kan de periodieke claim voor de ziekteverzuimkosten per organisatie gemaakt worden.

 

Op basis van de geregistreerde polisgegevens (voorwaarden), de gegevens van het verzuim en de contactgegevens van de medewerker kan een overzichtelijke claim opgesteld worden.

 

De claim neemt de in de polis genoemde voorwaarden mee in de berekening van het claimbedrag.

 

Door de beperking van de administratieve lasten kan een behoorlijke besparing op de kosten gerealiseerd worden, daarnaast is de kans of fouten veel kleiner.

]]>
Mon, 19 Jul 2010 10:17:47 GMT
<![CDATA[Koppeling Reflex]]> Companion.nl Uitzendorganisaties die kiezen voor ERD-ZW (eigenrisicodrager ziektewet) versturen de ziekmeldingen naar aan ons systeem in plaats van naar het UWV.

 

Vanuit Companion starten we de begeleiding van de verzuimende medewerker en geven de berichten mbt het verzuim door aan het UWV.

 

Voor de uitzendorganisatie hoeft er weinig te veranderen, het Reflex-bericht (de electronische ziekmelding) gaat alleen een ander adres. 

]]>
Mon, 19 Jul 2010 10:04:04 GMT
<![CDATA[Koppeling backoffice UWV]]> Companion.nl Koppeling met het UWV is in testfase.

]]>
Thu, 01 Apr 2010 11:33:49 GMT
<![CDATA[Koppeling DigiZSM]]> Companion.nl In de volgende oplevering hebben wij de koppeling naar de backoffice van het UWV opgenomen.

 

Ziek- en hersteldmeldingen worden nu rechtstreeks vanuit onze applicatie in het systeem van het UWV verwerkt.

 

Dit scheelt enorm veel tijd voor zowel de melder als het UWV.

]]>
Wed, 31 Mar 2010 14:18:01 GMT
<![CDATA[Koppeling met Level-7 van CCS te Woerden.]]> Companion.nl Op verzoek van enkele relaties hebben wij een koppeling gerealiseerd met Level-7 van CCS te Woerden. Voor verzekeraars en gevolmachtigden bieden we een vergaande vorm van ketenintegratie. Relatiegegevens en polisvoorwaarden kunnen eenvoudig ingelezen worden in Companion, met deze koppeling kunnen gegevens eenvoudig uitgewisseld worden en beschikken alle partijen altijd over de meest recente en juiste gegevens, welke slechts één keer ingevoerd dienen te worden.

 

Thans is het mogelijk de relatiegegevens uit Level-7 over te zetten naar Companion; vanuit Companion worden vervolgens de gegevens van de medewerkers van een relatie (contractgegevens, salarismutaties e.d.) volledig automatisch gesynchroniseerd met Level-7. Daarnaast worden de ziek- en hersteld meldingen van de medewerkers eveneens automatisch in Level-7 geregistreerd.

 

Indien ook de polisgegevens worden ingelezen in Companion is het mogelijk een berekening te maken van de verzuimkosten van een relatie, zowel de gemaakte kosten als de te verwachten kosten worden overzichtelijk weergegeven. Deze berekening is eveneens een goede onderbouwing voor het economische effect van een interventie en de eventuele bijdrage in deze kosten.

 

Companion kan gebruikt worden als ‘werkgeverportaal’ (doorgeven werknemer- en verzuimgegevens) of als volledig verzuim managementsysteem, waarmee eenvoudig het case-management gevoerd kan worden. Kortom, door het gebruik van Companion kan het proces van verzuimmelding tot schade-uitkering sterk vereenvoudigd worden.

]]>
Mon, 03 Aug 2009 08:09:49 GMT
<![CDATA[Nieuwe website Companion online]]> Companion.nl Onze website heeft een nieuw jasje gekregen. Na een intensieve en creatieve periode is de Companion website nu officieel in de lucht! Onze passie voor het vak willen wij via deze site ventileren. Companion wil haar partners en klanten helpen hun ziekteverzuim doelstellingen te verlagen. U kunt ons bellen of een bericht achterlaten via onze contactpagina.  

]]>
Tue, 12 May 2009 10:41:59 GMT