Implementatie


Voor een implementatie van Companion hebben we regulier het volgende traject in gedachten:

  • Opstellen overeenkomst 
  • Intake 
  • Plan van Aanpak
  • Inrichting 
  • Training en opleiding
  • Testen
  • Ingebruikname intern 
  • Beschikbaar stellen aan relaties

De snelst implementatie was binnen een week gerealiseerd. De dienstverlening was duidelijk in kaart gebracht en de procedures waren helder.


Lees meer »