Succesverhalen en rekenvoorbeelden

 

Dienstverlener

Een juiste registratie en eenvoudige registratie van acties zal de productiviteit en declarabiliteit sterk verhogen.

Na de implementatie van de nieuwe software bleek bij een arbo-dienstverlener de te factureren omzet in de eerste maanden van het gebruik veel hoger dan ‘gebruikelijk’ met de oude applicatie.
Analyse toonde aan dat de medewerkers de uitgevoerde acties beter registreerden
In de praktijk werd de tijdregistratie alleen gedaan voor de klanten waar de professional dacht dat deze een ‘verrichtingen’-afspraak had.
De registratie was minder tijdrovend en kon gelijktijdig met de rapportage en terugkoppeling van de actie geregistreerd worden. Met de volledige registratie was ook een beter inzicht wat voor de klanten met een all-in contract was uitgevoerd.

Met dezelfde bezetting werd een hogere omzet bereikt en de facturatie was voor de klant veel gespecificeerder waardoor hier minder vragen over kwamen. Door gebruik te maken van de XML-koppeling naar het financiële pakket was het niet meer nodig de facturen handmatig te maken (aan de hand van urenstaten) en in te boeken.

 

 

Werkgever

Een werkgever maakt gebruik van het traditionele model.

Loonkosten bedragen € 12.000.000,-- per jaar.
Het verzuimpercentage is al jaren 6,7 %.
De kosten voor de arbodienstverlening bedragen € 66.000,00 per jaar.

Deze werkgever is per 1-1-2009 overgegaan op de maatwerkregeling, ze maken daarbij gebruik van een dienstverlener welke Casemanagement levert en de Bedrijfsarts alleen inzet voor het vaststellen of er sprake is van ziekte en/of gebrek. Door de persoonlijke benadering van de arbeidsongeschikte medewerkers is het verzuim teruggebracht naar 5,4% en daalt nog steeds. De kosten voor de arbodienstverlening zijn in het eerste kwartaal beperkt gebleven tot € 7.500. Hier komen nog kosten bij voor een aantal opgestarte re-integratie-trajecten, waar de verzekeraar een deel gaat bijdragen omdat ook deze een belang heeft bij de versnelde re-integratie. De verzekeraar was snel overtuigd met een goed onderbouwde verzuimkostenberekening met veschillende scenario’s (kosten bij geen actie en kosten bij het inzetten van een interventie-traject).

Per saldo een besparing van de directe kosten van ruim € 175.000 op jaarbasis als de indirecte kosten ook meegenomen worden, dan kan deze besparing oplopen tot meer dan € 300.000

De verwachting is dat een aantal langdurige verzuimers met aanpassingen weer kunnen worden ingezet waardoor het verzuimpercentage nog verder zal teruglopen.