Companion voor werkgevers

 

 • Wat kan de medewerker nog wel ?
 • Wat heeft de bedrijfsarts vastgesteld?
 • Is de melding naar het UWV gedaan?
 • Hoe moeten we een deskundigenoordeel aanvragen?
 • Wanneer moeten we een verkort re-integratieverslag opstellen?
 • Verzuimkosten, we hebben toch een verzekering?
 • Hoe voldoe ik aan mijn wettelijke verplichtingen?
 • Hoe snel verdien ik mijn investering terug?

Zomaar wat vragen van werkgevers waar wij dagelijks mee geconfronteerd worden.

Tot enige jaren geleden was iedere werkgever verplicht zich aan te sluiten bij een arbodienst, we noemen dit nu ‘het traditionele model’. De verplichte aansluiting is inmiddels vervallen, met een overeenkomst met een geregistreerde bedrijfsarts mag een werkgever de begeleiding ook zelf gaan organiseren en volledig afstemmen op de wensen van de eigen organisatie, dit wordt ‘de maatwerkregeling’ genoemd.

 

Om de kosten van het arbeidsverzuim te beheersen is een goede samenwerking noodzakelijk, of er nu gekozen wordt voor het traditionele model of de maatwerkregeling, met Companion is het mogelijk het verzuimprotocol naar het eigen beleid aan te passen.


Vervolg

Werkgevers worden zich steeds meer bewust van de enorme kosten van het verzuim, de kosten zijn veel meer dan alleen het salaris van de medewerker, de gemiddelde jaarlijkse verzuimkosten bedragen gemiddeld 15% van de loonsom. Daarnaast blijkt dat de vergoedingen van de verzuimverzekeraar bij lange na niet alle kosten afdekt.

De overheid heeft in de afgelopen jaren een steeds grotere verantwoording voor het verzuim bij de werkgever gelegd. Sinds enige jaren is het voor werkgevers mogelijk om de noodzakelijke begeleiding naar eigen model in te richten. Bij de traditionele aanpak lag veelal de volledige registratie en uitvoering bij de arbodienst, de kostenbewuste werkgevers die kiezen voor de maatwerkregeling zien het positieve resultaat van deze regeling.

O.a. noodzakelijke functionaliteit bij eigen regie:

 • Signalering en uitvoering wettelijke rapportages zoals: Wet Verbetering Poortwachter (WVP) en Uitvoeringsinstituut WerknemersVerzekeringen (UWV)
 • Protocollering afhankelijk van te relevante wetgeving (WLZ, ZW, WAZo, ERD-ZW, ERD-WGA)
 • Opstellen rapportages naar aanleiding van contacten
 • Opstellen verzuimrapporages
 • Informeren betrekkenen per email (directe vanuit de applicatie)


Indien de werkgever het verzuimmanagement is eigen beheer gaat uitvoeren, dan is een goede administratie van groot belang. Met Companion kan de zelfbewuste werkgever de verzuimbegeleiding volledig organiseren en zich richten sterk op een op de individuele begeleiding richten. De praktijk leert dat een individuele aanpak de beste resultaten oplevert.
Door het systeem te koppelen aan het eigen personeelsinformatiesysteem is dubbel invoeren van de gegevens van de medewerker niet nodig.
Alle noodzakelijke documenten zijn vanuit ons systeem te genereren en ook de begeleiding na twee jaar (met name belangrijk voor de ERD-WGA) wordt volledig ontersteunt datdat binnen de a pplicatie onderscheid gemaak kan worden naar de geldende wet- en regelgeving (WLZ, ZW, WAZo, ERD-ZW, ERD-WGA).


Overzicht:

 • Actuele zieken
 • Acties met urgentie
 • Acties per dossier
 • Adhoc acties
 • Individuele begeleiding 

Gemak: 

 • Alles één keer invoeren 
 • Alle relevante informatie in enkele schermen 
 • Alle acties per (samengesteld) dossier in één overzicht 
 • Off-line signalering voor acties (taakmelder) 
 • Email versturen vanuit het systeem 
 • Automatisch melding vesturen naar het UWV 

Inzicht in kosten:

 • Online verzuimkostenberekening en prognose
 • Inzicht in kosten en te verwachten kosten
 • Declaratieoverzicht voor verzekeraars

Praktijkvoorbeeld

 


Onze adviseurs/implementatieconsultants begeleiden u bij de implementatie, door de modulaire opbouw kan de implementatie van de volledige functionaliteit eventueel stapsgewijs geschieden. Nadat de eerste functies goed zijn geïmplementeerd kunnen hier nieuwe functionaliteiten aan toegevoegd worden. Onze medewerkers beschikken over voldoende basiskennis van de relevante wet- en regelgeving. Indien de gebruikers zelf ook de noodzakelijke kennis willen vergaren, dan verwijzen wij u graag naar onze samenwerkingspartners met uitstekende reputatie op dit gebied.

Indien u als werkgever kiest voor het eigen risicodragerschap (ERD) voor de ziektewet of de WGA dan bieden wij de juiste ondersteuning om aan uw verplichtingen te voldoen.
Met de genoemde taakmelder krijgt u direct een signaal indien er actie noodzakelijk is, zonder de verplichting regelmatig in te loggen.

De investering is zeer beperkt door de SaaS-oplossing, afhankelijk van de omzet is de ROI (return of investments) zeer gunstig.

Voor vragen kunnen de gebruikers altijd terecht bij onze Helpdesk. Wilt u meer informatie over het systeem of wilt u een demonstratie, neem dan contact met ons op.