Companion voor werkgevers

 

  • Wat kan de medewerker nog wel ?
  • Wat heeft de bedrijfsarts vastgesteld?
  • Is de melding naar het UWV gedaan?
  • Hoe moeten we een deskundigenoordeel aanvragen?
  • Wanneer moeten we een verkort re-integratieverslag opstellen?
  • Verzuimkosten, we hebben toch een verzekering?
  • Hoe voldoe ik aan mijn wettelijke verplichtingen?
  • Hoe snel verdien ik mijn investering terug?

Zomaar wat vragen van werkgevers waar wij dagelijks mee geconfronteerd worden.

Tot enige jaren geleden was iedere werkgever verplicht zich aan te sluiten bij een arbodienst, we noemen dit nu ‘het traditionele model’. De verplichte aansluiting is inmiddels vervallen, met een overeenkomst met een geregistreerde bedrijfsarts mag een werkgever de begeleiding ook zelf gaan organiseren en volledig afstemmen op de wensen van de eigen organisatie, dit wordt ‘de maatwerkregeling’ genoemd.

 

Om de kosten van het arbeidsverzuim te beheersen is een goede samenwerking noodzakelijk, of er nu gekozen wordt voor het traditionele model of de maatwerkregeling, met Companion is het mogelijk het verzuimprotocol naar het eigen beleid aan te passen.


Lees meer »