Companion voor dienstverleners

 

 • Lage administratieve lasten
 • Effectieve administratie
 • Gegevens éénmalig invoeren
 • Alles vastleggen op 1 locatie, hiermee minder afhankelijk van individuele medewerkers
 • Goede en eenvoudige communicatie met verschillende partijen
 • Eenvoudig genereren van documenten
 • Automatische archivering
 • Toevoegen documenten (van derden en getekende exemplaren)
 • Versturen correspondentie direct via de email
 • Hoge declarabiliteit
 • Voldoen aan de wensen van de klanten
 • Dienstverlening uitvoeren en plannen conform afspraken
 • Overzicht van uitgevoerde activiteiten en te verwachten activiteiten
 • Portaal voor de klanten
 • Professionele uitstraling
 • Verdelen van acties over meerdere professionals met meerdere rollen

Eenvoudig activiteiten in rekening brengen


Zomaar een greep uit de wensen die wij de afgelopen jaren van gebruikers hebben gehoord. Een dienstverlener wil een oplossing voor bovenstaande en het liefst allemaal in één systeem zonder te veel bemoeienis om het beheer hiervan.


Vervolg

Wij kunnen u dit bieden. Wij hebben de oplossing om een goede dienstverlening te kunnen aanbieden en waarboren en nemen het beheer van de applicatie voor onze rekening.

Wij ondersteunen het interne proces van prospect tot facturatie.

ERP

 • Planning professionals op basis van beschikbaarheid
 • Prognose noodzakelijke inzet
 • Rapportages inzet per afdeling / organisatie / groep Offertes

CRM

 • Verslagen bezoeken
 • Correspondentie
 • Registreren prospects


In bestaande applicaties is het niet altijd moeilijk rekening te houden met deze specifieke wensen van de verschillende opdrachtgevers, het gevolg is dat de dienstverlener de gemaakte afspraken niet waar kan maken omdat bij de uitvoering van de dienstverlening deze wensen (lees afspraken) niet altijd bekend zijn. Dit speelt vooral als bij de organisatie van de dienstverlener meerdere werknemers verantwoordelijk zijn voor de begeleiding.

Binnen onze applicatie kan tot werknemerniveau bepaald worden welke acties opgezet moeten worden, afhankelijk van de oorzaak van het verzuim en de specifieke kenmerken van een werknemer (WIA, WAO, AGH, SFB, WAJong e.d.)

De autorisatie van de medewerkesis tot actie-niveau te bepalen. Zo kan voor iedere werkgever aangegeven worden wie verantwoordelijk is voor welke actie. Binnen deze verantwoordelijkheid maken wij onderscheid tussen ‘eerste’ en ‘tweede’ verantwoordelijkheid. De gebruiker met een tweede verantwoordelijkheid kan indien nodig acties inzien en bewerken waar een ander (eerst) verantwoordelijk voor is. Dit kan gebruikt worden voor de leerling-tutor oplossing maar is ook toepasbaar bij (onverwachte) afwezigheid van een verantwoordelijke. Deze verantwoordelijkheid is per rol toe te kennen.
Zo kan een medewerker arbeidsdeskundige zijn voor een organisatie en casemanager voor een andere.

Met één gebruikers-inlog kan een gebruiker alle ‘rollen’ die hij/zij heeft bedienen. De autorisatie-structuur bepaald welke acties is de eigen ‘actielijst’ komt. Het aanmaken van rolgebonden gebruikers (meerdere gebruikersnamen) is niet meer nodig.

Wat bieden wij o.a.:

 • Actuele zieken
 • Acties met urgentie
 • Acties per dossier
 • Acties per werkgever
 • Adhoc acties
 • Individuele begeleiding

Waarmee ondersteunen we de professional nog meer:

 • CAS –codering per actie of dossier
 • FML vergelijkbaar met belasting uit functie
 • Verloop van de FML in de tijd
 • Overzicht, gemak en inzicht in werkbelasting, voortgang en kosten
 • Online verzuimkostenberekening en prognose
 • Inzicht in kosten en te verwachten kosten
 • Declaratieoverzicht voor verzekeraars
 • Alle afspraken liggen vast in een protocol, alleen die acties die zijn afgesproken zijn zichtbaar
 • Alles één keer invoeren door koppeling aan externe systemen
 • Alle relevante informatie in enkele schermen
 • Maatwerk rapportage
 • Off-line signalering voor acties (taakmelder)
 • Email versturen vanuit het systeem
 • Export van facturatie-gegevens


Wilt u meer informatie over het systeem of wilt u een demonstratie, neem dan contact met ons op.

 

Praktijkvoorbeeld


Zo kan een bedrijfsarts of bedrijfsartsen-organisatie naast de eigen professionele begeleiding ook eenvoudig een totaaloplossing aanbieden. De werkgever kan zelf een licentie nemen, maar de bedrijfsarts(en organisatie) kan met Companion een totaaloplossing bieden. Zonder de beslommeringen over beheer.

Een accountant die vaak al beschikt over alle relevante gegevens kan de relaties meer dienstverlening bieden. Veel, vooral MKB-bedrijven hebben graag één aanspreekpunt.

Wilt u meer informatie over het systeem of wilt u een demonstratie, neem dan contact met ons op.