De belangrijkste functies

 

Het gaat te ver om een volledig overzicht van de applicatie te geven. Het nut van een functie is ook sterk afhankelijk van de behoefte van een gebruiker.

De belangrijkste functies zijn:

 • de medewerker staat centraal
 • gegevens inzichtelijk voor alle betrokkenen:
  o de werkgever
  o de casemanager
  o de professional
  o de ondersteunende administratie
  o andere partijen 
 • integratie van de taken van de verschillende betrokkenen
 • overzichtelijk mede door beperkt aantal schermen
 • procesondersteuning gezien vanuit de gebruiker
 • flexibele verdeling verantwoordelijkheid voor (deel)taken
 • koppeling externe applicaties
 • effectief plannen van acties voor professionals op basis van beschikbaarheid 
 • uniek documenten generator (uitnodigingen en rapportages) 
 • mogelijkheid van toevoegen van documenten 
 • opstellen WVP-documenten vanuit de applicatie 
 • ook begeleiding na de verplichte loondoorbetalingperiode (ERD-periode) 
 • signalering en versturen van UWV-meldingen (verlofgerelateerd) 
 • onderscheid mogelijk in aanvragen verlof en honoreren verlof
 • specifieke acties (of juist niet) bij:
  o frequent verzuim
  o langdurig verzuim
  o specifieke (uitkerings)situaties (WIA, WAO, WAJong, WAZ, AGH, SFB,…)
  o persoonlijke markeringen
  o specifieke aanpak van afdelingen