Algemeen

 

De zeer ruime ervaring in zowel de preventieve kant van het verzuim als de curatieve kant hebben geleid tot de huidige applicatie. De ervaring van de verschillende betrokkenen gaat meer dan 12 jaar terug nog voor het moment dat de werkgevers verplicht gebruik moesten gaan maken van de arbodiensten en de verantwoording voor het beheren van het verzuim nog niet (voornamelijk) bij de werkgever lag.

De verzuimbegeleiding is in de afgelopen jaren sterk verandert en nog steeds in beweging, de werkgevers nemen steeds meer hun verantwoording en gaan meer samenwerken met de professionals. Bewust wordt de begeleiding van de medewerkers niet meer ‘overgelaten’ aan derden (de arbodiensten). Voor een goede verzuimbegeleiding blijkt de communicatie tussen de verschillende partijen een uiterste belangrijk aandachtpunt.

Bij de begeleiding kunnen we een onderscheid maken tussen curatief als preventief. Afhankelijk van de oorzaak van het verzuim kunnen naast de leidinggevende en casemanager één of meerde verschillende professionals betrokken zijn. De acties kunnen bestaan uit gesprekken, spreekuren maar ook uit langer durende trajecten om de medewerker te re-integreren in het eigen dan wel ander werk bij de eigen of een andere werkgever.


Lees meer »