Visie


Companion Nederland wil met Companion de gebruikers ondersteunen om weloverwogen acties te ondernemen. Daarnaast dient Companion de gebruikers indien mogelijk actief te waarschuwen als er sprake is van bijzondere situaties en aanvullende actie gewenst kan zijn.
Bewerkingen (denk aan facturatie) waarvoor inmiddels al goed ontwikkelde applicaties op de markt zijn zullen zo mogelijk gekoppeld worden door gebruik te maken van de ‘database-connector’ en de betreffende functionaliteit zal niet in de applicatie zelf opgenomen worden.

Missie


Companion Nederland wil Companion verder ontwikkelen samen met de gebruikers, dus voor en door professionals.
Wij willen een applicatie ontwikkelen die de gebruikers werkelijk daadwerkelijk ondersteunt bij de uitvoering van hun taken/dienstverlening.