Welkom bij Companion - de oplossing voor verzuimbeheer

 

Veel organisaties nemen de regie van het begeleiden van arbeidsongeschikte medewerkers in eigen hand, daarnaast zijn dienstverleners op zoek naar een innovatieve oplossing om hun klanten optimaal en zonder rompslomp te kunnen ondersteunen en zoeken verzekeraars/volmachthouders een systeem waarmee zij online inzicht hebben in de gemaakte kosten.

 

Dit voor de eerste twee jaar verzuim maar ook voor de periode hierna, deze is in de regel 10 jaar. Een werkgever heeft er financieel belang bij dat ook in deze vervolgperiode een goede begeleiding plaatsvindt, immers het optimaal gebruik maken van het werkvermogen en/of het verhogen van het werkvermogen heeft een gunstige financieel effect.

Om de samenwerking en communicatie tussen de verschillende betrokkenen te vereenvoudigen, eenvoudig dossiers te kunnen opbouwen en de kosten inzichtelijk te maken hebben wij een innovatief verzuimmanagement systeem ontwikkeld waarmee de begeleiding van een onbeperkt aantal verzuimers eenvoudig en effectief gerealiseerd kan worden. Met ons systeem is de tijd van kaartenbakken, kattebelletjes, meerdere keren invoeren van gegevens, handmatig e-mails versturen, grote afhankelijk van medewerkers en zelfgemaakte documenten nu voorgoed voorbij! 


Vervolg

Veel organisaties nemen de regie van het begeleiden van arbeidsongeschikte medewerkers in eigen hand, daarnaast zijn dienstverleners op zoek naar een innovatieve oplossing om hun klanten optimaal en zonder rompslomp te kunnen ondersteunen en zoeken verzekeraars/volmachthouders een systeem waarmee zij online inzicht hebben in de gemaakte kosten.

Om de samenwerking en communicatie tussen de verschillende betrokkenen te vereenvoudigen, eenvoudig dossiers te kunnen opbouwen en de kosten inzichtelijk te maken hebben wij een innovatief verzuimmanagement systeem ontwikkeld waarmee de begeleiding van een onbeperkt aantal verzuimers eenvoudig en effectief gerealiseerd kan worden. Met ons systeem is de tijd van kaartenbakken, kattebelletjes, meerdere keren invoeren van gegevens, handmatig e-mails versturen, grote afhankelijk van medewerkers en zelfgemaakte documenten nu voorgoed voorbij!

Wij hebben onze oplossing ‘companion’ genoemd. Dit staat volgens het woordenboek voor (met)gezel, kameraad, makker, deel-, lotgenoot en broeder.
In de praktijk blijkt dit ook zo te zijn, Companion is dé oplossing voor een effectieve verzuimbegeleiding en administratieve lastenverlichting.

Het volledig weergeven van alle functionaliteit van onze modulair opgebouwde oplossing zou een lang overzicht opleveren, we zullen ons hier beperken tot de meest opvallende:
• Actieoverzicht op basis van urgentie
• Toevoegen externe documenten aan dossiers
• Berichten direct vanuit de applicatie versturen (eventueel met extra bijlage)
• Gegevens één keer invoeren (koppelingen aan externe systemen)
• Organisatiestructuur met meerdere dienstverbanden mogelijk
• Bij het invoeren van de melding direct duidelijk als het gaat om een frequent-verzuimer, duur-verzuimer of als er sprake is van een wettelijke regeling of afgesproken richtlijn
• Naast geplande acties ook waarschuwingen
• Inzicht in de verzuimkosten
• Verschillende periodes te definieren (regulier verzuim, begeleiding WGA, begeleiding ZW e.d.)

• Specifieke inrichting voor het beheren van WGA beschikkingen

• Taakmelder, offline berichtgeving over openstaande acties
• Volledig webbased, geen locale opslag van gegevens noodzakelijk.
• Software As A Service (u betaald slechts een vast bedrag per medewerker per maand)

Deelname test Verzuimsystemen 2010

De resultaten zijn gepresenteerd, we staan niet op het podium, maar kunnen ons zeker meten met de gevestigde orde. We kunnen wel zeggen dat we de hoogste score hebben voor de demo-omgeving (uiteindelijk toont het systeem hier wat het kan/doet) en we hebben zeer lovende kritieken.

Het meest trots zijn de opmerking van Brenda Damkat: “Companion stak wat ons betreft met kop en schouders boven het deelnemersveld uit. Zij hebben de wet- en regelgeving nagenoeg volledig geïmplementeerd, inclusief – volledig geautomatiseerd – ingevulde wettelijke formulieren. Ook zagen we een uitgewerkt WIA-protocol inclusief financiële componenten.” in het artikel ‘Test Verzuimsystemen 2010: Fotofinish’.

De artikelen zijn op te vragen via de volgende koppelingen:
   • Test Verzuimsystemen 2010: fotofinish   >>> Lees verder
   • Verzuimsystemen onder de motorkap      >>> Lees verder
   • Schema beoordeling verzuimsystemen    >>> Lees verder

Natuurlijk zijn we het niet eens met een aantal punten. Het belangrijkste punt waar we op willen reageren is “Een leidinggevende moet bij Companion een extra handeling verrichten om het protocol te wijzigen”. Indien blijkt dat een ingevoerde melding toch een vangnetmelding is, dan kan inderdaad niet direct een ander protocol gekozen worden. Het wijzigen van het protocol is alleen mogelijk indien de melding wordt aangepast.

Dit hebben wij bewust gedaan omdat het niet juiste registreren van het soort verzuim gevolg heeft voor de loondoorbetaling, claimen bij de verzekeraar, verzuimcijfers e.d.. Wij gaan er vanuit dat degene die de verzuimmutatie (in de volksmond ‘de ziekmelding’) invoert niet altijd kennis heeft van een uitkeringssituatie, een SFB/AGH-indicatie of bijvoorbeeld een reeds verstuurde melding aan het UWV.

Daarom hebben wij veel controles en signaleringen ingebouwd opdat altijd de juiste signalering vanuit het systeem zal plaatsvinden. Daarnaast kan het zijn dat een gebruiker wel geautoriseerd is om de begeleiding uit te voeren, maar niet geautoriseerd is om verzuimmeldingen in te voeren of aan te passen. Wil een leidinggevende de dagelijkse begeleiding anders gaan uitvoeren, dan kan dit zeer eenvoudig, per direct, worden aangepast.

Tot slot nog een passage uit het audit rapport dat wij individueel van het testteam hebben ontvangen: “Qua inhoud kan Companion zich zeker meten met de gerenommeerde systemen in de markt. Daarom is het voor werkgevers met onvoldoende interne inhoudelijke kennis een zeer goede optie.

Test Verzuimsystemen 2010

Companion heeft dit jaar voor het eerst meegedaan aan de landelijke test van verzuimsystemen.


De uitslag zal worden gepubliceerd in de volgende uitgave van BG Magazine (22 oktober). Ook wij als leverancier van het verzuim managementsysteem Companion krijgen dan pas de officiële uitslag van de vergelijking met andere leveranciers.


Companion heeft inmiddels het individuele audit rapport van de beoordeling van haar systeem ontvangen. In dit rapport staan zeer lovende kritieken en natuurlijk ook een aantal aandachtpunten ter verbetering.

Na de publicatie van de vergelijkende test zullen wij hier onze reactie vermelden.

Wij zijn net als u zeer benieuwd naar de uitslag, waar komen we als nieuwkomer uit?

Eén ding weten we zeker, als nieuwkomer op de markt hebben we zeker indruk gemaakt op het testteam, zowel wat betreft domeinkennis, systeemachitectuur en inrichting van het systeem voor de demo!

 

Het testteam heeft de test zorgvuldig en op prettige wijze uitgevoerd, wij willen het team langs deze weg daarvoor bedanken.


Het ontwikkelteam van Companion.

 

 

 

Registratie Beschikkingen UWV

Dé oplossing om ook grip te krijgen op de medewerkers in de WGA.

 

Met simpele handelingen is veel te besparen.

 

Nieuwsgierig naar de oplossing voor de beschikkingenregistratie?

 

Beschikking Wilt u meer weten, neem dan contact met ons op!12