Welkom bij Companion - de oplossing voor verzuimbeheer

 

Veel organisaties nemen de regie van het begeleiden van arbeidsongeschikte medewerkers in eigen hand, daarnaast zijn dienstverleners op zoek naar een innovatieve oplossing om hun klanten optimaal en zonder rompslomp te kunnen ondersteunen en zoeken verzekeraars/volmachthouders een systeem waarmee zij online inzicht hebben in de gemaakte kosten.

 

Dit voor de eerste twee jaar verzuim maar ook voor de periode hierna, deze is in de regel 10 jaar. Een werkgever heeft er financieel belang bij dat ook in deze vervolgperiode een goede begeleiding plaatsvindt, immers het optimaal gebruik maken van het werkvermogen en/of het verhogen van het werkvermogen heeft een gunstige financieel effect.

Om de samenwerking en communicatie tussen de verschillende betrokkenen te vereenvoudigen, eenvoudig dossiers te kunnen opbouwen en de kosten inzichtelijk te maken hebben wij een innovatief verzuimmanagement systeem ontwikkeld waarmee de begeleiding van een onbeperkt aantal verzuimers eenvoudig en effectief gerealiseerd kan worden. Met ons systeem is de tijd van kaartenbakken, kattebelletjes, meerdere keren invoeren van gegevens, handmatig e-mails versturen, grote afhankelijk van medewerkers en zelfgemaakte documenten nu voorgoed voorbij! 

 

Wij hebben onze oplossing ‘companion’ genoemd. Dit staat volgens het woordenboek voor (met)gezel, kameraad, makker, deel-, lotgenoot en broeder. In de praktijk blijkt dit ook zo te zijn, Companion is dé oplossing voor een effectieve verzuimbegeleiding en administratieve lastenverlichting.

Het volledig weergeven van alle functionaliteit van onze modulair opgebouwde oplossing zou een lang overzicht opleveren, we zullen ons hier beperken tot de meest opvallende:


• Actieoverzicht op basis van urgentie
• Toevoegen externe documenten aan dossiers
• Berichten direct vanuit de applicatie versturen (eventueel met extra bijlage)
• Gegevens één keer invoeren (koppelingen aan externe systemen)
• Organisatiestructuur met meerdere dienstverbanden mogelijk
• Bij het invoeren van de melding direct duidelijk als het gaat om een frequent-verzuimer, duur-verzuimer of als er sprake is van een wettelijke regeling of afgesproken richtlijn
• Naast geplande acties ook waarschuwingen
• Inzicht in de verzuimkosten
• Verschillende periodes te definieren (regulier verzuim, begeleiding WGA, begeleiding ZW e.d.)

• Specifieke inrichting voor het beheren van WGA beschikkingen

• Taakmelder, offline berichtgeving over openstaande acties
• Volledig webbased, geen locale opslag van gegevens noodzakelijk.
• Software As A Service (u betaald slechts een vast bedrag per medewerker per maand)